GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

LEES MET AANDACHT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN

1. Wie zijn wij? Waar dient deze Site voor?

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van de website / ("Site"). De Site is eigendom van en wordt beheerd door VF INTERNATIONAL S.A.G.L., met hoofdkantoor in Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Zwitserland, Registratienummer van de onderneming Stabio - CH-514.4.028.163-8, BTW-nummer CHE-111.650.898 ("VANS" of "wij"), maatschappelijk kapitaal 1.901.000,00 CHF. Er kan contact met ons opgenomen worden via de Neem contact met ons op-pagina, die door onze Klantendienst beheerd wordt. Wij gebruiken de Site voor het promoten van de producten van VANS evenals voor het verstrekken van informatie over de Producten, de winkels en de reclamecampagnes van VANS.

Op de Site kun je ook de producten van VANS kopen. Als je producten op de Site koopt, is de aankoop onderhevig aan de Verkoopvoorwaarden die ook details bevatten over welke onderneming van de VF Groep de producten aan jou kan verkopen.

2. Wat moet ik doen om me aan te melden en een account te openen?

Om toegang te krijgen tot de specifieke functies van de Site (om bijvoorbeeld de geschiedenis van je bestellingen te zien of) wordt je gevraagd je aan te melden en een eigen account te openen (“Account”). Je zult verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die in het kader van jouw Account plaatsvinden tenzij je Account aantoonbaar door een derde partij zonder jouw toestemming gebruikt wordt. Je bent er verantwoordelijk voor je inloggegevens te beschermen en deze van vertrouwelijke aard te houden. VANS zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die het gevolg is van de veronachtzaming van deze plichten. VANS mag je Account beëindigen of onderbreken op ieder gewenst moment en zonder voorgaande kennisgeving als: (i) VANS meent dat je je Account gebruikt in overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, (ii) VANS meent dat een derde partij je Account gebruikt zonder jouw toestemming of (iii) ten behoeve van redelijke veiligheids- of onderhoudsdoeleinden. Je kunt je Account op ieder gewenst moment annuleren door contact op te nemen met de Klantendienst via onze Neem contact met ons op-pagina.

3. Welke van mijn persoonsgegevens worden door VANS verwerkt?

Om je in staat te stellen toegang te krijgen tot de functies van de Site, met inbegrip van de gebieden voor aangemelde gebruikers of voor de inschrijving voor een nieuwsbrief, kunnen we je vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De verwerkingsactiviteiten van deze gegevens worden beschreven in ons Privacybeleid. Als je niet instemt met onze handelwijze en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, nodigen we je uit het gebruik van deze Site onmiddellijk te onderbreken.

4. Wat gebeurt er als ik een door mij gegenereerde inhoud of commentaar upload?

De Site bevat delen die gebruikers in staat stellen user-generated content (“UGC”) te uploaden, je zou bijvoorbeeld commentaar kunnen posten of foto’s, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, video’s, muziek of geluiden kunnen uploaden die verband houden met onze productaanpassing-service die hier beschikbaar is. MERK is met betrekking tot deze UGC slechts een hostingprovider en stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud zelf.

Je mag geen UGC verstrekken die illegaal, schadelijk, bedreigend, gewelddadig, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, vals, misleidend, of lasterlijk is, die racistische, etnische, seksuele discriminatie aanmoedigt, of haat, of die enige vorm van softwarevirussen, malware, commerciële boodschappen, affiliate marketing of aanbevelingsmarketing bevat, of die enige rechten op bescherming van intellectuele eigendommen of persoonsgegevens schendt. Je mag geen UGC uploaden die elementen, met inbegrip van afbeeldingen, bevat die op ongeacht welke wijze schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen.

MERK behoudt zich het recht voor naar eigen oordeel alle UGC’s te weigeren/van de Site te verwijderen die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Indien dergelijke UGC’s geweigerd/van de Site verwijderd worden, kan de Account van de betreffende uploader onderbroken of beëindigd worden.

Als je ongeacht welke UGC naar onze Site stuurt, verleen je MERK het onbeperkte, niet-exclusieve, toewijsbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde, volledig betaalde recht, titel en belang om jouw relevante UGC te gebruiken. MERK zal gerechtigd zijn om jouw UGC op ongeacht welke wijze en voor ongeacht welke doeleinden te gebruiken met inbegrip van het bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, uitzenden, verspreiden, weergeven, uitzenden, wijzigen, vertalen, opnemen in ander materiaal, creëren van afgeleide werken en commercieel exploiteren op welke wijze ook. Deze gebruiksvormen bevatten het gebruik van jouw UGC op de websites, online winkels en officiële pagina’s van sociale media van MERK, evenals op papieren materiaal, ook tijdens promotie-evenementen en campagnes.

BRAND zal naar eigen goeddunken besluiten of, wanneer, en in welke vorm de UGC gebruikt of geëxploiteerd zal worden. Het is MERK toegestaan de naam van de zender niet te vermelden wanneer de UGC op welke manier ook gebruikt wordt.

VERZEND GEEN UGC WAARVAN JE NIET WILT DAT HIJ HET VOORWERP VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VORMT.

Door een UGC te verzenden garandeer je ook dat je (a) minstens achttien jaar oude bent; (b) alle rechten in en ten aanzien van die UGC bezit; (c) als je UGC intellectuele eigendomsrechten, persoonlijke referentie of andere elementen bevat die aan een derde partij toebehoren (bijvoorbeeld een foto waarop een vriend van jou staat), je alle benodigde toestemmingen van de betreffende derde partij ontvangen hebt (met inbegrip van bijvoorbeeld auteursrechtlicentie en/of toestemming in het kader van de wet op persoonsgegevens), zodat het gebruik van je UGC door MERK de rechten van geen enkele derde partij schendt of enige wet overtreedt, en (d) dat je instemt aan deze Gebruiksvoorwaarden gehouden te zijn.

JE ZULT MERK SCHADELOOS STELLEN VOOR EN VRIJWAREN TEGEN IEDERE AANSPRAAK OF VORDERING VAN DERDE PARTIJEN DIE GEBASEERD IS OP EEN VERMEENDE INBREUK VAN HUN RECHTEN.

Afhankelijk van wat in je UGC opgenomen is, en ook van het land waarin je je bevindt, kan je UGC in kwestie persoonsgegevens bevatten met betrekking waartoe je MERK autoriseert zich daartoe toegang te verschaffen en ze te verwerken in het kader van het reguliere gebruik van je UGC.

5. #VANS Voorwaarden. Wat betekent deze hashtag? Waar geef ik toestemming voor?

Als je op deze plek beland bent, is dat omdat VANS een foto of andere inhoud die je online gepost hebt ("UGC"), met een VANS-gerelateerde hashtag (d.i. een hashtag die de naam VANS bevat, of een andere naam of handelsVANS die van VANS is), leuk vond en dit op de websites en/of sociale media van VANS zou willen zetten. Om dat te doen, heeft VANS je toestemming nodig om jouw afbeelding te gebruiken of de persoonsgegevens die daarin aanwezig kunnen zijn.

Als jij ons je toestemming verleent, kan je UGC zichtbaar worden voor andere enthousiastelingen en supporters van VANS over de hele wereld. Een grote kans voor jou om op de websites van VANS jouw stijl met de wereld te delen!

Als je antwoord geeft op ons bericht met "#JAVANS" verleen je VANS het onbeperkte, niet-exclusieve, toewijsbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde recht om jouw relevante UGC te gebruiken. VANS zal gerechtigd zijn (maar niet verplicht) om jouw UGC op ongeacht welke wijze en voor ongeacht welke doeleinden te gebruiken met inbegrip van het bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, uitzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, vertalen, opnemen in ander materiaal en commercieel exploiteren op ongeacht welke wijze. Deze gebruiksvormen bevatten het gebruik van jouw UGC op de websites, online winkels en officiële pagina’s van sociale media van VANS, evenals tijdens evenementen en campagnes. Geef ons geen toestemming voor het gebruik van UGC waarvan je niet wilt dat ze onder deze #VANS Voorwaarden vallen.

Door "#JAVANS" te antwoorden, garandeer je ook dat je (a) minstens achttien jaar oud bent; (b) alle rechten in en op je foto’s bezit; (c) als je UGC elementen bevat die van een derde partij zijn (bijvoorbeeld een foto waar een vriend van jou op staat), dat je van deze derde partij alle benodigde toestemmingen verkregen hebt (met inbegrip van bijvoorbeeld auteursrecht en/of toestemming vanuit juridisch standpunt voor wat betreft de persoonsgegevens); (d) zodat het gebruik dat VANS van jouw UGC maakt geen rechten van enige derde partij schendt of enige wet overtreedt, en dat je instemt aan deze #VANS Voorwaarden gebonden te zijn.

Door "#JAVANS" te antwoorden, stem je tenslotte ermee in VANS, en een ieder die namens VANS handelt, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen ongeacht welke klachten, schade, aansprakelijkheden, kosten die door VANS opgelopen worden in verband met het gewone gebruik van de UGC zoals hiervoor beschreven werd.

Afhankelijk van wat de inhoud van jouw UGC is en ook van het land waarin je je bevindt, kunnen de accountnaam van je sociale netwerk en je relevante UGC persoonsgegevens bevatten waar VANS toegang toe heeft en die die door haar verwerkt kunnen worden met betrekking tot het gebruik van je UGC.

Ons Privacybeleid beschrijft de verwerkingsactiviteiten die VANS uitvoert met betrekking tot je persoonsgegevens, met inbegrip van die welke VANS verstrekt kunnen worden als onderdeel van je sociale netwerk-account en/of geüploade UGC. VANS zal deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die in deze #VANS Voorwaarden gespecificeerd worden.

Als je niet instemt met onze handelwijze en ons beleid inzake de verwerking van je persoonsgegevens, antwoord dan niet met "#JAVANS" op ons bericht onder jouw relevante UGC.

DOOR HET BERICHT VAN ONZE VANSACCOUNT TE BEANTWOORDEN MET "#JAVANS" GEEF JE VANS JE UITDRUKKELIJKE EN SPECIFIEKE TOESTEMMING DE HIERVOOR BESCHREVEN PERSOONSGEGEVENS TE GEBRUIKEN VOOR COMMERCIËLE EN MARKETINGDOELEINDEN.

Als je geïnformeerd wilt blijven over producten en initiatieven van VANS, nodigen we je met plezier uit je hier aan te melden voor de nieuwsbrief van VANS.

Je kunt op ieder gewenst moment je toekenning van gebruiksrechten en privacy-instemming kosteloos op een van de volgende manieren intrekken:

1. Door VANS een e-mail te sturen zoals aangeduid wordt op onze Neem contact met ons op-pagina;

2. Door de UGC van de betreffende website/sociale netwerk te verwijderen of de VANS-gerelateerde hashtags die daarbij horen te wissen;

3. Door op de REPORT-knop te klikken die aanwezig is op de website van VANS of op de sociale mediapagina waarop je UCG aanwezig is;

4. Door de opt-out tool te activeren die beschikbaar is op olapic.com/trust;

5. Wat Instagram betreft, door je Instagramprofiel op privé in te stellen of door de specifieke foto op privé in te stellen.

VANS zal, zoals maximaal door de wet toegestaan is, in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige speciale, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, kosten, beschadigingen, lasten of uitgaven; of (ii) winstderving, of (iii) zakelijke verliezen, verlies van contracten, goodwill, zakelijke kansen; of (iv) inkomensverlies, verlies van verwachte besparingen; of (v) verlies of aantasting van gegevens of informatie; of (vi) enige verslechtering die optreedt met betrekking tot het gebruik van je UGC zoals hiervoor beschreven, of dit nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, overeenkomst of iedere andere rechtstheorie, zelfs als VANS geïnformeerd is over de mogelijkheid dat dergelijke schade optreedt.

6. Wie bezit de inhoud en de materialen in deze Site?

De informatie op deze Site, samen met al het materiaal dat erin opgenomen is, is het auteursrechtelijk beschermde werk van VANS. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN. De afzonderlijke pagina’s of materialen kunnen verschillende eigendomsrechtvermeldingen bevatten.

Alle geregistreerde namen en handels VANS en in deze Site zijn gedeponeerde handelsVANSen van VANS Inc. of diens verbonden entiteiten. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk in dit gedeelte verleend wordt (of jou specifiek schriftelijk verleend wordt), zullen noch VANS Inc. noch diens verbonden VANS, of enige leverancier ervan enige uitdrukkelijke of impliciete rechten verlenen aan wie dan ook voor octrooien, auteursrechten, handels VANS en of handelsgeheimen. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN.

Door ongeacht welke UGC naar de Site te sturen, garandeer je dat je gerechtigd bent om dat te doen en dat je waar nodig alle toestemmingen ontvangen hebt van de betreffende derde partijen (bijvoorbeeld houders van intellectuele eigendomsrechten of betrokkenen van persoonsgegevens). Deze inhoud zal van niet-vertrouwelijke en openbare aard beschouwd worden. Met betrekking tot de door jou verstrekte UGC ken je VANS een onbeperkte, exclusieve, wereldwijze, sublicentieerbare, kosteloze licentie toe om die UGC te gebruiken op ongeacht welke wijze en voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, uitzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, vertalen, opnemen in ander materiaal en op ongeacht welke wijze commercieel exploiteren ervan. VANS nodigt je dus uit geen inhoud, items of informatie via de Site op te sturen waarvan je niet wilt dat deze onder bovenstaande voorwaarden vallen.

7. Wat is de aansprakelijkheid van VANS voor alles wat fout kan gaan als ik deze Site gebruik?

Wij werken hard om deze Site interessant en gebruiksvriendelijk te maken maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles naar hun zin vinden. Lees deze disclaimer met aandacht alvorens onze Site te gebruiken.

JE STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VOOR EIGEN RISICO IS. WEGENS HET MOGELIJKE AANTAL INFORMATIEBRONNEN DAT BESCHIKBAAR IS EN DE INHERENTE GEVAREN EN ONZEKERHEDEN VAN ELEKTRONISCHE VERSPREIDING, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, OMISSIES, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ANDERE PROBLEMEN MET DERGELIJKE INFORMATIE OPTREDEN. ALS JE DEZE SITE, OF IEDER MATERIAAL DAT VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, VERTROUWT DAN DOE JE DAT VOOR EIGEN RISICO.

DEZE SITE WORDT JE “AS-IS” VERSTREKT, MET ALLE FOUTEN EN ZOALS DE SITE BESCHIKBAAR IS. DEZE SITE, VANS Inc., DIENS VERBONDEN VANS, EEN IEDER DIE EEN BIJDRAGE AAN DEZE SITE LEVERT EN DIENS VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS KUNNEN DE AFWEZIGHEID VAN DEFECTEN, DE NAUWKEURIGHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE ACTUALITEIT, DE NIET-INBREUK, DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS NIET GARANDEREN EN GARANDEREN DIE NIET, NOCH GARANDEREN ZIJ DAT DEZE SITE FOUTVRIJ IS, CONTINU BESCHIKBAAR IS EN VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ KUNNEN BIJVOORBEELD NIET GARANDEREN DAT DE AANBLIK EN DE KLEUREN VAN ONZE PRODUCTEN, DIE IN DE SITE BESCHREVEN WORDEN, ZOALS DIE OP JE BEELDSCHERM VERSCHIJNEN, OVEREENKOMEN MET DE DAADWERKELIJKE AANBLIK VAN DE PRODUCTEN ZOALS DIE BESCHIKBAAR ZIJN IN EEN FYSIEKE OF ONLINE WINKEL.

In DE RUIMSTE ZIN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN IS, ZULLEN VANS Inc., DIENS VERBONDEN VANS, EEN IEDER DIE EEN BIJDRAGE AAN DEZE SITE LEVERT EN DIENS VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS, OF DE VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS DAARVAN, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN JOU, OF WIE DAN OOK, VOOR SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE STAAT MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF GELIJKAARDIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, BESPARINGEN, GEGEVENS EN AANSPRAKEN VAN DERDE PARTIJEN, ZELFS ALS WIJ VAN TEVOREN GEÏNFORMEERD WAREN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DEZE SITE KAN ELEMENTEN OF LINKS NAAR WEBSITES BEVATTEN DIE DOOR ANDERE ONDERNEMINGEN, PERSONEN OF AGENTSCHAPPEN BEHEERD WORDEN (BIJVOORBEELD HET GEDEELTE VAN DE SITE DAT BEHEERD WORDT DOOR OLAPIC, INC. EN FOTO’S TOONT VAN VANSPRODUCTEN DIE DOOR SOCIALE MEDIA GEMAAKT ZIJN), DIE VERSTREKT WORDEN VOOR HET GEMAK VAN GEBRUIKERS VAN HET VANS. DEZE ELEMENTEN OF GELINKTE WEBSITES STAAN NIET ONDER CONTROLE VAN VANS Inc. OF VANS EN WORDEN LOUTER VOOR HET GEMAK VERSTREKT. DE INSLUITING VAN DERGELIJKE ELEMENTEN OF LINKS IMPLICEERT GEEN ENKELE GOEDKEURING EN NOCH HET VANS NOCH VANS Inc. VERSTREKKEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ARTIKELEN, NOCH ZIJN ZIJ AANSPRAKELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OVER DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES. VANS Inc. NOCH VANS BEWAKEN OF HERZIEN DE INHOUD VAN DERGELIJK WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN EN ADVISEREN JE DAAROM DAT DE TOEGANG VIA EEN LINK NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES (MET INBEGRIP VAN REGELS VOOR HET GEBRUIK EN DE INHOUD) WORDEN GEREGELD DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE DERDE PARTIJ IN KWESTIE. WIJ NODIGEN JE DAN OOK UIT DIE TE LEZEN.

8. Wat is de toepasselijke wet? En wat is de competente rechtbank in geval van geschillen?

Het gebruik dat je van deze Site maakt zal in alle opzichten geregeld worden door de wetten van Zwitserland. De wetten van Zwitserland zullen als zodanig, en ongeacht een conflict van wettelijke regels, deze disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en voorwaarden regelen. De Rechtbank van Koophandel van Zurich zal de exclusieve bevoegdheid hebben in verband met ieder geschil dat ontstaat als gevolg van het gebruik van de Site en/of dat op enige wijze verband houdt met de Site of deze Gebruiksvoorwaarden, behoudens ieder recht onder de verplichte bepaling van de toepasselijke wet om wettelijke procedures aan te spannen in de gebruikelijk woonplaats of domicilie van de gebruikers.