COOKIEBELEID

Effectieve datum: Dit Cookiebeleid werd op 17 November 2020 geüpdatet en is effectief met ingang van die datum.

Overzicht van voornaamste onderwerpen van dit document. Gebruikt deze Site cookies?

Ja. onze Site gebruikt cookies.

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") is van toepassing op alle digitale middelen waarmee je met ons kunt communiceren (gezamenlijk, "VF Digitale Platforms"), waaronder de website www.vans.be (de "Site"), onze e-mails en mobiele applicaties. VF Digital Platforms worden beheerd door VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland (“wij”, “ons” of “onze”) die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. Klik hier voor ons algemeen privacybeleid.

Dit Cookiebeleid beschrijft en informeert je over ons gebruik van cookies en andere volgtechnieken, zoals flash cookies, server logs, webbakens of pixel gifs in de context van onze activiteiten, wanneer je communiceert met de Site of met andere VF Digitale Platforms.

Houd er rekening mee dat websites van derden die aan VF Digitale Platforms gelinkt kunnen zijn, niet door dit Cookiebeleid gedekt worden.

Door op de Cookie Banner van de Site op de knop "Alle toestaan" te drukken of door je cookie-voorkeuren in te stellen via onze tool, stem je in met ons gebruik van cookies en gelijkaardige volgtechnieken overeenkomstig je huidige cookievoorkeuren en in overeenstemming met dit Cookiebeleid.

Als je er niet mee instemt dat wij cookies en soortgelijke volgtechnieken op deze manier gebruiken, moet je de instellingen van je cookie-voorkeuren of browserinstellingen aanpassen. Je zult altijd in staat zijn om op ieder gewenst moment je toestemming in te trekken en je cookievoorkeuren te veranderen.

Heb je het gebruik van cookies en gelijkaardige volgtechnieken op de Site eenmaal geaccepteerd, met name door het gebruik van de functie "Cookie-voorkeuren" die beschikbaar is op de Cookie Banner van de Site, dan zullen je voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies mogelijk opgeslagen worden in de vorm van een cookie, voor je toekomstige bezoeken aan de VF Digitale Platforms, zolang je de cookies die in de apparaat opgeslagen zijn niet verwijdert. Als je cookies die wij gebruiken uitschakelt, kunnen sommige delen van de VF Digitale Platforms mogelijk niet correct werken en kunnen sommige functies van de Site niet beschikbaar zijn, afhankelijk van het type cookie dat je uitgeschakeld hebt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Site, en mogelijk door andere VF Digitale Platforms, naar je apparaat gezonden worden. Cookies worden naar je apparaat geüpload en stellen de VF Digitale Platforms zo in staat je te herkennen en bepaalde informatie over je op te slaan om zo de geboden dienst te verbeteren. Een cookie bevat doorgaans de naam van de website vanwaar de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de cookie (dus hoe lang de cookie op je apparaat zal blijven), en een waarde, die doorgaans een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.

Wat de levensduur van cookies betreft, kunnen twee soorten cookies gebruikt worden, "sessiecookies" en "persistente cookies". Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je browsingsessie. Persistente cookies blijven langer in je apparaat, namelijk zo lang als de levensduur van iedere specifieke cookies is, en zij zullen geldig blijven tot de ingestelde vervaldatum bereikt wordt (tenzij de gebruiker hem vóór de vervaldatum verwijdert).

Cookies kunnen door webservers gebruikt worden om gebruikers te identificeren en te traceren terwijl zij door de verschillende pagina's van een website navigeren, en gebruikers te identificeren die naar een website terugkeren. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die jou direct identificeert, maar persoonlijke informatie over je die wij opslaan kan gekoppeld worden aan de informatie die in cookies opgeslagen is en daaruit is verkregen.

Op VF Digitale Platforms maken wij mogelijk ook gebruik van ook andere soorten volgtechnieken, zoals flash cookies, server logs, webbakens of pixel gifts. Deze technieken zijn gelijkaardig aan cookies omdat ze in je apparaat opgeslagen worden en gebruikt kunnen worden om informatie over je activiteiten en voorkeuren te behouden.

Wat voor soort cookies gebruiken wij en waar dienen ze voor?

Wij kunnen gebruik van verschillende soorten cookies maken.

Onze cookies laten in geen geval programma's op gebruikersapparaten werken en uploaden evenmin virussen, en maken geen enkele controle over het apparaat mogelijk.

Wij kunnen van tijd tot tijd ook van extra cookies en volgtechnieken gebruik maken die niet in deze tabel staan. Je kunt op verzoek een geüpdatete lijst van alle cookies en volgtechnieken die op deze Site gebruikt worden aanvragen bij ons Privacykantoor (op privacy_europe@vfc.com). Je kunt alle cookies en andere volgtechnieken die op deze Site gebruikt worden te allen tijde beheren via onze tool Cookievoorkeuren.

Cookies van derden

Wanneer je VF Digitale Platforms bezoekt, kun je communiceren met een verscheidenheid aan diensten en software van derden, wat betekent dat er mogelijk cookies op uw apparaat worden geplaatst door derden, zoals e-mail service providers, adverteerders of analytische systemen (cookies van derden). Wij controleren de plaatsing van deze cookies niet, en je moet de betrokken website or mobiele applicatie van de derde controleren voor meer informatie over deze cookies of informatie over hoe je je kan afmelden. De betrokken derde dient je informatie te verstrekken over de cookies die worden geplaatst en je toestemming te verkrijgen alvorens cookies op je apparaat te plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, privacy-praktijken or gebruik van de website of mobiele applicaties van derden.

Hoe kan je je toestemming voor het gebruik van cookies controleren, verwijderen of intrekken?
1. Je cookievoorkeuren

Door op de Cookie Banner van de Site beschikbare functie "Cookievoorkeuren" te klikken en hier, kun je kiezen of de Site "Functionele" cookies, "Prestatie" cookies en/of "Tracking" cookies zal gebruiken, zoals beschreven in de "cookievoorkeuren"-functie en in hoofdstuk "Wat voor soort cookies gebruikt de Site en waar dienen ze voor?” hierboven.

De functie "Cookievoorkeuren" die op de Cookie Banner van de Site beschikbaar is, zal je informeren over de functies die al dan niet beschikbaar voor je zijn, afhankelijk van de soorten cookies waarvoor je de Site toestemming geeft.

2. Browserinstellingen

Als je je toestemming voor ons gebruik van cookies op de Site wenst in te trekken, of als je cookies van je apparaat wilt weigeren of de plaatsing van cookies wilt regelen, kun je ook je internetbrowserinstellingen veranderen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen wanneer cookies naar je apparaat worden gezonden. Er zijn een aantal manieren om cookies te beheren. Raadpleeg de instructies van je browser of het helpscherm om meer te weten over hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen of wijzigen; cookie instellingen staan doorgaans in het "opties" of "voorkeuren" menu van je browser. De volgende links kunnen nuttig zijn:

We kunnen niet garanderen dat de bovenstaande procedures altijd overeenkomen met de meest recente versie van uw browser, aangezien ze onderhevig zijn aan periodieke updates en wijzigingen.

Als je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op je ervaring wanneer je op de VF Digitale Platforms bent.

Je kunt de cookies die al op je computer opgeslagen zijn ook wissen. Ook dit kan een een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van de VF Digitale platformdiensten en functionaliteiten.

Hoe kunnen wij veranderingen in ons Cookiebeleid aanbrengen?

Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken het volledige Cookiebeleid of delen daarvan, op ieder moment te updaten of te wijzigen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet. De op de Site gepubliceerde versie, en op enig ander relevant VF Digitale Platform is de versie die op dit moment van kracht is.

Als wij dit Cookiebeleid veranderen, zullen wij je over dergelijke wijzigingen informeren via het betreffende VF Digitale Platform en/of via een rechtstreekse kennisgeving per e-mail.

De datum bovenaan dit Cookiebeleid geeft aan wanneer deze als laatst is geüpdatet.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als individu wiens persoonsgegevens verwerkt worden zoals beschreven in dit Cookiebeleid, heb je een aantal rechten die samengevat zijn in Bijlage 1 bij ons Privacybeleid. Houd er rekening mee dat aan de uitoefening van deze rechten bepaalde eisen en voorwaarden verbonden zijn overeenkomstig de toepasselijke wet.

Als je jezelf toegang wilt verschaffen tot jou betreffende persoonsgegevens of enig recht betreffende de rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar (met inbegrip van het bezwaar tegen directe marketing of profilering) of de overdraagbaarheid van persoonsgegevens wilt uitoefenen, zoals in detail uiteengezet is in ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op zoals gespecificeerd in hoofdstuk "Hoe kun je contact met ons opnemen?” hieronder.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als je vragen of bedenkingen hebt over dit Cookiebeleid, of als je toegang tot jou betreffende persoonsgegevens wilt krijgen, of een willekeurig in hoofdstuk "Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?" hierboven recht wilt uitoefenen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming op:

“VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland – ter attentie van Privacykantoor privacy_europe@vfc.com

Je moet bewijs van je identiteit leveren om een willekeurig in hoofdstuk "Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?” hierboven vermeld recht uit te oefenen.

Alle mededelingen over je rechten, zoals in detail uiteengezet wordt in hoofdstuk "Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?" hierboven, zullen wij kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken evenwel kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij:

  • een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
  • weigeren gevolg te geven aan het verzoek (dus het verzoek volledig afwijzen).

VF Europe BV, met hoofdkantoor in Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, België, BTW BE 0405.039.138 RPM Antwerpen Afdeling Mechelen, treedt op als de vertegenwoordiger van VF International met het oog op de naleving van de regels inzake gegevensbescherming in de Europese Unie.Mocht je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens hebben, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.